Chalice Coral

vnreefclub

Moderator
Thành viên BQT

Họ: Pectiniidae
Mức độ chăm sóc: Trung bình
Chất lượng nước: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.023-1.025

Chalice Coral ưa luồng nước vừa phải, ánh sáng từ thấp tới trung bình. Chúng thường được đặt dưới nền. Để Chalice phát triển tốt, cần bổ sung Canxi, magie, iod, strongti và các nguyên tố vi lượng khác. Thức ăn của chúng có thể là artemia, vi sinh vật phù du hoặc các loại thức ăn san hô chuyên dụng.
 
Top