Đỗ Khánh's reef tank

Khánh

New member
Hồ mình set up được gần 2 năm, ổn định chưa gặp vấn đề gì, chơi mix tạp nham (LPS SPS soft NPS quỳ)
Thông số phần cứng: do chơi hệ sinh viên nghèo nên đồ toàn đồ lởm cả :(
+ Hồ size 544 vách 10 còn 444
+ Đèn spectra M031
+ Skim bubble magus qq1
+ Luồng Rw4
+ Lọc vách 10cm 3 ngăn để sứ lọc, skim trong vách, ngăn đầu trồng full xenia bóp bóp để ngắm là chính hút chất là phụ
+ Bơm từ lọc vách đẩy qua lò rong tự chế nuôi chaeto (hình phía dưới) rồi qua chiller
Thông số nước:
+ Độ mặn 1026 (cân chỉnh duy nhất 1 lần lúc làm hồ), sau dùng thước Tàu đo.
+ kH 9, Ca Mg trong khoảng.
+ NO3 10, PO4 0.01
+ Nhiệt độ 25-26
Dose tay hàng ngày kH và Ca tự chế, vi sinh dùng bacto ball của fauna marine, muối redsea tím thay nước 10% hàng tuần, cá san hô và quỳ cho ăn artemia là chính.
Cám ơn mọi người đã xem và chúc forum lớn mạnh.
z2321159216046_bbef84c69cf987ac9fb703a24f75d8e9.jpg
z2321159238809_312a9e3ce4a4f78798361d0bf62565e8.jpg
z2321159251940_8b8b21c49230eb88a63010db2a3c1a41.jpg
z2321159216046_bbef84c69cf987ac9fb703a24f75d8e9.jpg
z2321159238809_312a9e3ce4a4f78798361d0bf62565e8.jpg
z2321159251940_8b8b21c49230eb88a63010db2a3c1a41.jpg
z2321159214174_885f0c6871b2939334283ba677dacd3a.jpg
z2321159211391_ff745f4281bd0ee6139b0ba83e563f9e.jpg
z2321159225711_242831f21a5914e85a1df0f8f68030eb.jpg
z2321159226497_e3f25c588fd8aed9f75e01c2b3c5e437.jpg
z2321159288466_ae3ecf41542a4f9379a284673aa80e83.jpg
z2321159232505_1da6d5b8d46cf3ca780d2d47c0f5f483.jpg
z2321159217668_ad26a281d6b4468651384a065cd0d6c8.jpg
z2321159289088_c5c7560680593d38af3db2bd0fbee875.jpg
z2321159298729_32c20c3f0f22a413ff6747632cbbacab.jpg
z2321159290063_824db37c29ae7c465ba3b92396587900.jpg
z2321159216046_bbef84c69cf987ac9fb703a24f75d8e9.jpg
z2321159238809_312a9e3ce4a4f78798361d0bf62565e8.jpg
z2321159251940_8b8b21c49230eb88a63010db2a3c1a41.jpg
z2321159214174_885f0c6871b2939334283ba677dacd3a.jpg
z2321159211391_ff745f4281bd0ee6139b0ba83e563f9e.jpg
z2321159225711_242831f21a5914e85a1df0f8f68030eb.jpg
z2321159226497_e3f25c588fd8aed9f75e01c2b3c5e437.jpg
z2321159288466_ae3ecf41542a4f9379a284673aa80e83.jpg
z2321159232505_1da6d5b8d46cf3ca780d2d47c0f5f483.jpg
z2321159217668_ad26a281d6b4468651384a065cd0d6c8.jpg
z2321159298729_32c20c3f0f22a413ff6747632cbbacab.jpg
z2321159290063_824db37c29ae7c465ba3b92396587900.jpg
z2321189007153_e8856b1fd59fdc54d5f2e241fbdab891.jpg
z2321189007153_e8856b1fd59fdc54d5f2e241fbdab891.jpg
 

vnreefclub

Moderator
Thành viên BQT
Hồ đẹp lắm bạn!
Chỗ rong trong hình là thu hoạch sau bao lâu hả bạn?
 
Top