Hồ 1m x 45 x 45 sử dụng VLL như thế nào để hiệu quả

vnreefclub

Moderator
Thành viên BQT
Tùy theo thể tích và cách bố trí hồ lọc của bạn nữa.
Sứ lọc dạng viên thì để ở chỗ có luồng mạnh, giúp xử lý NH3, NO2. Sứ lọc vuông, viên lớn thì để ở chỗ luồng yếu, giúp xử lý NO3 hiệu quả hơn.
 
Top