Nhật ký bể nano vừa chơi vừa học - Aquamine

anhminh1007

New member
20200910_225715.jpg

Bể nano em set từ 20.8.2020.
Up tạm một tấm hình giữ chỗ. Tấm này chụp hình sau một khi set Chiller, chính thức đưa bể thoát khỏi hố lowtech.
Em cũng có kênh youtube, mong mọi người ủng hộ:
 

More Thread Same Category

Top