Nhật ký bể vất vả của reddo-tan

reddo-tan

New member
31-10-2017, sau 2 tháng chạy nước, mang dần các thành viên đang đi tị nạn về.


Bi kịch xảy ra khi thấy bể trống trải quá, thả thêm 1 con mặt cáo bị bệnh vào, làm mặt khỉ chết oan. Điều vẫn làm em ân hận tới tận bây giờ... :cry::cry::cry:
 

reddo-tan

New member
1/2018, nhặt nhạnh các thành viên còn sót lại...


10/2018, bắt đầu thả thêm cá với san hô


11/2018, có vẻ đông vui trở lại

 
Top